สถานีตำรวจภูธรจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา คณะกรรมการมัสยิดกลางจังหวัดยะลา เข้าพบปะแสดงความยินดีกับ พลตำรวจตรี ทินกร รังมาตย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ในโอกาสมารับตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา และพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะคติถึงแนวทางหารือเรื่องการแก้ไขปัญหาชุมชนรากหญ้า และการสร้างอาชีพ สร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้าน การให้เกียรติกัน และเอาใจแลกใจกัน โดยมี เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดยะลาให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ด้าน ประธานคณะกรรมการมัสยิดกลางจังหวัดยะลา ได้กล่าวขอบคุณและยินดีที่ได้พบปะเยี่ยมกัน ได้แสดงถึงเจตนาร่วมกันในส่วนที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้พี่น้องประชาชน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยการไม่สร้างเงื่อนไข ไม่รังแกชาวบ้าน ต้องให้เกียรติชาวบ้าน ช่วยเหลือชาวบ้านและประชาชนที่เดือดร้อนจะพึ่งพาเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยการให้บริการที่ดี มีการประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารด้วยภาษายาวี ให้เกียรติกัน รวมถึงขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่าได้ระแวงโรงเรียนสอนศาสนา และยินดีให้ความร่วมมือช่วยเหลือกัน

นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการมัสยิดกลางจังหวัดยะลา ยังได้นำเสนออยากให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปให้ความรู้เรื่องภัยยาเสพติดในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกด้วย ตลอดจนด้านการท่องเที่ยวในฐานะคณะกรรมการฯในพื้นที่พร้อมให้การสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่ทางรัฐบาลส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงในมิติด้านต่าง ๆ พร้อมให้การสนับสนุนช่วยเหลือเต็มที่ เพื่อเป็นแนวทางที่ดีที่แสดงออกถึงมิตรภาพรวมกันในการสร้างสันติสุขในพื้นที่ จชต.

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน