ปลัดจังหวัดนราธิวาส ระบุคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ชื่นชมการจัดพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ที่ท่าอากาศยานนราธิวาส พร้อมยืนยันความพร้อมการจัดพิธีส่งและอำนวยพร ช่วงวันที่ 24-25 กรกฎาคมนี้

วันนี้ (14 ก.ค. 60) นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส กล่าวในรายการคุยกับผู้ว่า ทาง สวท.นราธิวาส ถึงการเตรียมจัดพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ที่ท่าอากาศยานนราธิวาส ว่า ในเทศกาลฮัจญ์ ประจำปี 2560 หรือปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 รัฐบาลได้สนับสนุนให้จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง ซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่ท่าอากาศยานนราธิวาส เป็นปีที่ 5 ซึ่งบริษัท การบินไทย จำกัดมหาชน (มหาชน) ได้จัดเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำจากท่าอากาศยานนราธิวาส ไปยังท่าอากาศยานมาดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 รวม 4 เที่ยวบิน

ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีส่งและอำนวยพร ซึ่งขณะนี้การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ อาทิ พิธีเปิด สถานที่ละหมาด เต็นท์ที่พัก มีความคืบหน้าตามลำดับ นอกจากนี้จะมีลูกเสือสันติสุขมาคอยให้ความช่วยเหลือในการอำนวยความสะดวก รวมถึงจัดเก็บขยะ อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนทิ้งขยะตามจุดที่จัดเตรียมไว้ให้

ปลัดจังหวัดนราธิวา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้ (2560) มีจำนวนผู้แสวงบุญที่ยืนยันสิทธิ์ไปประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน 8,833 คน เป็นผู้แสงบุญที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 1,451 คน ที่ผ่านมาการจัดพิธีส่งและอำนวยพรที่ท่าอากาศยานนราธิวาส ได้รับคำชื่นชมจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และประชาชนอย่างมาก และในการจัดพิธีในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่ 5 ยัง ได้กำหนดจัดการซักซ้อมเตรียมความพร้อมของทุกฝ่าย เน้นระบบเครื่องมือของด่านตรวจค้นเข้าเมือง ด่านศุลกากร และหน่วยงานด้านสาธารณสุข เพื่อให้การดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ในวันที่ 23 กรกฎาคมนี้

 

แบ่งปัน