สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานด้านการรับรองสินค้าฮาลาล ระหว่าง คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กับ คณะกรรมการผู้ประกอบวิชาชีพอาหารฮาลาลของสภาหอการค้าแห่งมณฑลเสฉวน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี โดยมี พล.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายสมาน อาดัม รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ Mr. Ma Zhijun ประธานคณะกรรมการผู้ประกอบวิชาชีพอาหารฮาลาลของสภาหอการค้าแห่งมณฑลเสฉวนและคณะผู้แทน โดยได้มีการลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกัน ว่าด้วยเรื่องการดำเนินงานด้านการรับรองสินค้าฮาลาลระหว่าง 2 องค์กร

 

28516445

.

28516551

.

28577041

.

28577219

.

28660668

.

28660800

.

28795685

แบ่งปัน