คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย จัดกิจกรรมละศีลอดประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนองค์กรทั้งใน และต่างประเทศ

วันนี้ (25 พ.ค. 62) นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติละศีลอดของมัสยิดนูรุดดีน ซึ่งมัสยิดนูรุดดีน (ร.ร.แสงธรรมวิทยามูลนิธิ) คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมละศีลอดประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและองค์กรทั้งในและต่างประเทศ โดยมี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี/ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ ผู้แทนจากองค์กร (TIKA) ประเทศตุรกี ปลัดอำเภอจะนะ ผู้นำศาสนา ชาวไทยมุสลิม ร่วมพิธี ณ มัสยิดนูรุดดีน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง

สำหรับการเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวมุสลิมในเดือนรอมฎอน ถือเป็นนโยบายสำคัญของจังหวัดสงขลาที่จะได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนอย่างไม่เป็นทางการ ได้รับรู้รับทราบปัญหาความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ประการสำคัญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พี่น้องชาวมุสลิมที่ถือศีลอดมาตลอดวันจะได้ร่วมกันละศีลอด สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

.

5

แบ่งปัน