ar-170119432-jpgmaxw780imageversion16by9ncs_modified20170115165416

ชาวจีนที่ถูกคุมขังในดูไบ ปรับตัวเป็นคนดี เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงเข้ารับศาสนาอิสลาม

คอเล็ดไทม์ รายงานว่า (16ม.ค.60) ชาวจีนที่ถูกกักตัวในสถานีตำรวจ Al Qusais ได้เปลี่ยนเข้ารับศาสนาอิสลาม

ชาวจีนที่ถูกคุมขัง กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติต่อเขาดีมาก ทำให้เขาคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนเข้ารับศาสนาอิสลามแห่งการให้อภัยและเมตตา เขาฟังคำบรรยายคำสรุปของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับศาสนาอิสลามในภาษาจีน และทำให้เขาขอยืมหนังสือศาสนาจากห้องสมุดที่สถานีตำรวจ

พันเอกยูซุฟ อลาดีดี ผู้อำนวยการสถานีตำรวจ Al Qusais กล่าวว่า ผู้ถูกคุมขังที่ได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดี และเขาได้รับโบรชัวร์ในภาษาจีนซึ่งอธิบายธรรมชาติที่เงียบสงบของศาสนา นอกจากนี้ เขายังได้รับคัมภีร์อัลกุรอานฉบับแปล “เขาแปลงเข้ารับศาสนาอิสลามไม่เพียงเท่านั้น แต่หลังจากนั้นเขาเชื่อมั่นอย่างเต็มที่และมีข้อมูลเกี่ยวกับด้านมนุษยธรรมของศาสนาอิสลาม”

พันเอก อลาดีดี, รองผู้อำนวยการสถานีตำรวจ อับดุลลาห์ ราเชค อัลฮวิท Al Qusais, อะเหม็ด การิบ จากส่วนกักกัน และเชค ซาวุด อะเหม็ด อาซิส เราะห์มาน นักเทศน์ทางศาสนาและห้องสมุดส่วนที่กรมทั่วไปขแห่งชุมชนของตำรวจดูไบในปัจจุบันในช่วงเวลาของการเปลี่นแปลงเข้ารับศาสนาอิสลาม

พันเอก อลาดีดี เน้นว่า ผู้ที่ถูกคุมขังได้รับการปฏิบัติที่ดีจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและสถาบันราชทัณฑ์ในดูไบ จะนำสู่การปฏิรูปพฤติกรรมของผู้ถูกควบคุมตัวและพวกเขาจะกลับไปยังเส้นทางที่เหมาะสม

The detainee said the good treatment he received from the police officers made him think about converting to Islam

แบ่งปัน