ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน “วันแห่งความเมตตาปราณี มัสยิดนูรุ้รเราะห์มาน” อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารมัสยิดให้แล้วเสร็จ ในวันอาทิตย์ที่  7 มกราคม 2561

มัสยิดนูรุ้รเราะห์มานยังขาดงบประมาณการก่อสร้างอีก 161,900 บาท ทุกอย่างของตัวอาคารของมัสยิดจะเสร็จสมบูรณ์

ขอความกรุณาจากผู้ใจบุญที่เคยบริจาคช่วยเหลือมัสยิดมาโดยตลอดกรุณาช่วยเหลือส่วนที่ยังเหลืออยู่ให้สำเร็จลุล่วงภายในวันที่ 7 มกราคม 2561 นี้ด้วยครับ

ท่านใดที่สนใจร่วมบริจาคสามารถโอนเงินได้ที่

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางบัวทอง

เลขบัญชี 3522367693

นายสมาน เย็นนาน เพื่อมัสยิดนูรุ้รเราะห์มาน

ขอขอบคุณล่วงหน้าและขอให้อัลลอฮ์ได้ตอบแทนความดีให้ทุกท่านด้วยเทอญ