5

อิหม่ามอาดัม จิตตะ คอเต็บ บิหลั่น คณะกรรมการมัสยิดฯ และคณะกรรมการจัดงาน มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านไปเป็นเกียรติและร่วมดื่มน้ำชาการกุศล เพื่อหารายได้สร้างศูนย์จริยธรรมประจำมัสยิดฯ และค่าใช้จ่ายต่างๆของมัสยิด ในงาน “สายธารน้ำใจให้มัสยิดฮาบีบุ้ลอิสลาม กบินทร์บุรี” วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ มัสยิดฮาบีบุ้ลอิสลาม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี(ถนนสาย 304 ติดอำเภอกบินทร์บุรี)

แบ่งปัน