จุฬาราชมนตรี
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
ขอเชิญร่วมงาน “รวมพลังมุสลิม เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563
เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ หอประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ
ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

04-1-2

แบ่งปัน