จังหวัดปัตตานี โดยเทศบาลเมืองปัตตานี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี และสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงาน “มหกรรมทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน” ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลาม ได้ศรัทธามีใจรักในการศึกษาอัลกุรอาน และนำหลักธรรมคำสอนในอัลกุรอาน มาประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้ง เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดใกล้เคียง และชาวมุสลิมทั่วประเทศ รวมทั้งประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนา

สำหรับการทดสอบกอรี ของนักกอรีและนักกอรีอะห์ ระดับภาคใต้ ผู้ที่ชนะการแข่งขันในระดับภาคใต้ จะเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ ร่วมกับนักกอรีและนักกอรีอะห์ จากทุกภูมิภาคของประเทศ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมการขับร้องประสานเสียงอนาซิด การจำหน่ายอาหาร สินค้าพื้นเมือง สินค้าโอทอป และการจับฉลากรางวัลต่าง ๆ ทุกคืน

จังหวัดปัตตานี ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมและให้กำลังใจนักกอรีและนักกอรีอะห์ ภายในงาน “มหกรรมทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน” ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี โดยพร้อมเพรียงกัน

 

pnoht610627001014301

แบ่งปัน