ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมกับ โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้ทางการเงิน สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา” ภายใต้โครงการเปิดโลกการเงินอิสลาม ตามแผน CSR ประจำปี 2561 โดยมี นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ พร้อมด้วย อ.มุสตอฟา อยู่เป็นสุข ประธานบอร์ดบริหารโรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ (คลองเคล็ด) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมโครงการจากโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคู่สามัญในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในเครือข่าย ณ ห้องประชุม โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ (คลองเคล็ด) ถ.ศรีนครินทร์ เขตประเวศ  กรุงเทพฯ