คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562

“วันเด็กดีของอัลลอฮฺ”

ณ ลานอเนกประสงค์
มัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น.
(มีแถมเวลาถ้าสนุกกันยังไม่พอ)

พบกับกิจกรรมบูรณาการอิสลามที่หลากหลาย
      – กิจกรรมแสดงความสามารถของหนูๆ
      – เวทีเยาวชนล่ารางวัลมากมาย
      – กิจกรรมแข่งขันทักษะต่างๆ
      – เครื่องเล่น บริการฟรี ตลอดงาน
      – อาหารเครืองดื่ม ฟรี และมีจำหน่ายหลากหลาย

กิจกรรมดีๆ ภายใต้บรรยากาศอิสลาม ที่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช บรรจงสร้างเพื่อลูกหลานเมืองคอน

หากประสงค์สนับสนุนงบประมาณ อาหาร ของรางวัล โปรดติดต่อ

ประธานจัดงาน อาจารย์ยูนัน โต๊ะเตบ 
รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายกิจการพิเศษ
081-956-8181
หรือ ติดต่อที่สำนักงานฯ
065-830-2161

จัดโดย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณะทำงานฝ่ายกิจการสตรีและเยาวชน ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับ
      – ชมรมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดนครศรีธรรมราช
      – หน่วยสอบฟัรดูอีน สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
      – และภาคีเครือข่ายองค์กรต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

48944904

แบ่งปัน