ขอเชิญพี่น้องมุสลิมมาร่วมงานน้ำชาการกุศล มัสยิดอัซ-ซิกรอ (2) ที่ บ้านห้วยหินเพลิง เลขที่ 14 หมู่ 10 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 091-2747649, 082-3567594

 

s__10035203