ขอเชิญร่วมงานดื่มน้ำชาการกุศล เพื่อบำรุงการศึกษา ในงาน “มหกรรมการศึกษากำปงมลายู”  วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 ณ บริเวณเขื่อนริมคลองหน้ามัสยิดแก้วนิมิตร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ชม-ชิม-ช๊อป ภายในงานมีการประกวดและแข่งขันทักษะทางภาษามลายู และบูทเสื้อผ้าและอาหารจำหน่ายเพื่อการกุศล

สนใจร่วมบริจาคหรือติดต่อร้านค้าได้ที่ 097-1237711, 084-3317046

#มหกรรมการศึกษากำปงมลายู
เพราะให้การศึกษา… ได้ ไม่สิ้นสุด

ร่วมเป็นเจ้าภาพและภาคีเครือข่าย
– ชมรมมลายู ม.รังสิต
– มัสยิดแก้วนิมิตร
– มัสยิดอัลอะลา
– สถาบันตูวันอาอีซะห์
– สถาบันดีนุ้ลอิสลาม
– มัสยิดนูรุนยากีน
– โรงเรียนธรรมโรจน์พินิจพัฒนา
– โรงเรียนนูรุ้ลอิสลามศึกษา
ฯลฯ

 

41196

แบ่งปัน