ขอเชิญร่วมงานการกุศลหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00-22.00 น. ซึ่งมีนายสามารถ มะลูลีม ประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามฯ เป็นประธานในพิธี

มีการออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้านานชนิด การแสดงความสามารถขอเยาชนฯ ณ มูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยฯ ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหละ กทม.

295073_20170614131839

6266560523691

6266560487067

แบ่งปัน