สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ “การเลือกตั้งกับรัฐธรรมนูญ 60” โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า หนองจอก กทม.

 

ที่มา : สำนักจุฬาราชมนตรี

 

41507254

แบ่งปัน