อิหม่าม ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข และทีมงาน
เชิญทุกท่านเที่ยวตลาดนัดเพื่อการกุศล
เพื่อโครงการอบรมมุสลิมใหม่และมุสลิมเดิม
วันอาทิตย์ที่ 14 มี.ค.64 เวลา 09.00-18.00 น.
ที่มัสยิดดารุลอีบาดะห์ (สามวา) กรุงเทพฯ

แบ่งปัน