#ขอความสันติสุขจงประสพแด่ท่าน&ครอบครัว

เรียนอิหม่าม ผู้บริหารทุกระดับชั้น

อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น คณะกรรมการมัสยิดนูรุนยากีน คณะครูโรงเรียนธรรมโรจน์พินิจพัฒนา คณะกรรมการมูลนิธิ ผู้ปกครอง สัปปุรุษมัสยิดนูรุนยากีน มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติ และดื่มน้ำชาการกุศล เพื่อหารายได้บำรุงการศึกษาโรงเรียนธรรมโรจน์พินิจพัฒนา&มุสลิมศรีปทุมมูลนิธิ และกิจการของมัสยิดนูรุนยากีน ณ มัสยิดนูรุนยากีน(โรงเรียนธรรมโรจน์พินิจพัฒนา) หมู่ 5 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

———————-

#วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563
14.00 น. ระดมทุนซื้อที่ดินวากัฟให้กับมุสลิมศรีปทุมมูลนิธิ
17.00 น. กิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนธรรมโรจน์ ฯ
17.20 น. กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมุสลิมศรีปทุม
17.51 น. ละหมาดมัฆริบ
18.00 น .บรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการศึกษาของโรงเรียนธรรมโรจน์ฯ
โดย อาจารย์ยะห์ยา ด๊ะมาลี ครูใหญ่โรงเรียนธรรมโรจน์ฯ
19.01 น. ละหมาดอีชา
19.30 น. อัญเชิญอัลกุรอานเปิดงาน
ประธานจัดงานกล่าวรายงาน
ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน พร้อมพบปะพี่น้อง
20.45 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง บริจาคเพื่อการศึกษาได้ดุนยาและอาคีเราะห์
โดย อาจารย์อานัส ดาราฉาย
21.45 น. กิจกรรมการทดสอบแววบิล้าลและแววคอเต็บรุ่นประชาชน
22.30 น. มอบรางวัล และ ดุอาปิดงาน

———————-

#วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563
14.00 น. ระดมทุนซื้อที่ดินวากัฟให้กับมุสลิมศรีปทุมมูลนิธิ
17.00 น. กิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนธรรมโรจน์ ฯ
17.20 น. กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมุสลิมศรีปทุม
17.51 น. ละหมาดมัฆริบ
18.00 น .บรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการศึกษาของมุสลิมศรีปทุมมูลนิธิ
โดย อาจารย์อำนาจ(อับดุลอาซีซ) มะหะหมัด ประธานมุสลิมศรีปทุมมูลนิธิ
19.01 น. ละหมาดอีชา
19.30 น. อัญเชิญอัลกุรอานเปิดงาน
ประธานจัดงาน กล่าวรายงาน
ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน พร้อมพบปะพี่น้อง
20.45 น. ทดสอบการท่องจำอัลกรุอานแบบมู้ร๊อตตั้ลรุ่นเยาวชน
22.30 น. มอบรางวัล และ ดุอาปิดงาน

===================

มัสยิด โรงเรียน สถาบัน หรือมุเก็มใดๆ ยังไม่ได้รับการ์ดน้ำชา ขออนุญาตเชิญทางนี้เลยนะครับ

#งานน้ำชาการกุศล

 

4

5

แบ่งปัน