จัดใหญ่อีกงาน ชมรมมลายู มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมงาน “Kesenian Melayu” ในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 12.00น. เป็นต้นไป ณ ตึก 7 หอสมุด ห้องประชุม 7-100 มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้เชิญอดีตวุฒิสมาชิกและรัฐมนตรีของมาเลย์เซีย เป็นองค์ปาฐกพิเศษ DMDI และองค์กรระหว่างประเทศร่วมงานอย่างคับคั้ง

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
– การกล่าวเปิดงานโดยได้รับเกียรติจาก “นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน” (ปลัดจังหวัดปทุมธานี) เป็นประธานในพิธีเปิด
– ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษ โดย Tan Sri Haji Mohd Ali Rustam (Presiden Dunia Melayu Dunia Islam Mantan Ketua Menteri Melaka) อดีตวุฒิสมาชิกและรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย
– การบรรยายในหัวข้อ “Kesenian Melayu” (ศิลปะวัฒนธรรมมลายู) โดยนาย ฮาซัน ยามดีบุ และมีการจัดนิทรรศการวัฒนธรรมมลายู อาทิ การแต่งกายของชาวมลายู การละเล่น รวมถึงอาหารพื้นบ้าน

ชมการแสดง
– นำเสนอวีดีโอกิจกรรมชมรมมลายู มหาวิทยาลัยรังสิต
– การแสดงปันจักซีลัต
– การขับร้องอนาชีด
– ปีดาโต (การกล่าวสุนทรพจน์)

ในงานมีผู้เข้าร่วมจากหลายสถาบันและยังเปิดโอกาสทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมชมได้ ขอเรียนเชิญ ณ โอกาสนี้ด้วย

หมายเหตุ
แต่งกายด้วยชุดมลายู(ถ้ามี)
สำหรับนักศึกษาทุน มีชั่วโมงทุนให้ 6 ชม.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
098-036-9790

 

322759

.

322760

แบ่งปัน