ขอเชิญร่วมงานดาลอสัมพันธ์ ในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561

เริ่มเวลา 09.00 ถึง 23.00 น. ณ ศูนย์กลางซาซุลลี(บ้านใหญ่ทรายกองดิน) ถ.ประชาร่วมใจ ซ.ประชาร่วมใจ 16 แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

วัตถประสงค์ในการจัดงาน”ดาลอสัมพันธ์”
1.เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมโต๊ะครูปอเนาะดาลอ
2.เพื่อสานสัมพันธ์ศิษย์ดาลอทุกรุ่น

๏ในงานมีการออกร้านค้า อาหารหลากรส และขายหนังสือดอเบต ให้ทุกท่านได้มาเลือกชม

 

61%e0%b9%82%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-o33

แบ่งปัน