นายฑิฆัมพร สุทธิอุดมรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดงาน “มหกรรมอาหาร (ฮาลาล) เพื่อการท่องเที่ยว” ภายใต้โครงการส่งเสริมมหกรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวสู่ระดับนานาชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจัดขึ้นภายในงานท่องเที่ยวเกาะสมุย (Samui Festival 2018) ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2561 ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายฑิฆัมพร สุทธิอุดมรัตน์ กล่าวว่า อุตสาหกรรมฮาลาลที่ได้รับการจับตามองและพูดถึงมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากชาวมุสลิมจะบริโภคอาหารที่มีฮาลาลเท่านั้น ซึ่งอาหารฮาลาลมีหลักการในการผลิตที่ละเอียดอ่อนและเป็นเอกลักษณ์ ประเทศไทยมีการผลิตอาหารฮาลาลโดยผู้ประกอบการมุสลิมผลิต เพื่อจำหน่ายแก่ผู้บริโภคมุสลิมอย่างกว้างขวางและหลากหลาย อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยถือเป็นประเทศส่งออกอาหารไปยังหลายประเทศ หากมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานฮาลาล ประเทศไทยก็จะสามารถจับตลาดฮาลาลในต่างประเทศได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้จากการส่งออกมูลค่ามหาศาล

อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมฮาลาลนั้นไม่ได้หมายถึงอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออกเท่านั้น แต่ยังมีอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่กำลังเป็นที่จับตามองสำคัญ คือ การบริการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว (Halal Food Services for Tourism) เนื่องจากในปัจจุบันตลาดนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางเป็นตลาดที่มีการเติบโตเร็วมาก ทั้งนี้ ยังไม่รวมถึงประเทศมุสลิมในภูมิภาคอื่น ๆ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย ฯลฯ ซึ่งมีจำนวนนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่สนใจเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นในการจัดเตรียมสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ถูกต้องตามหลักที่ศาสนา เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว

สำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคใต้ ถือเป็นพื้นที่สำคัญที่มีศักยภาพในด้านอาหารฮาลาลที่หลากหลาย โดยส่วนใหญ่เป็นอาหารแปรรูป เครื่องปรุงรส โรงเชือดต่าง ๆ และอาหารทะเล โดยอาหารที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยม เช่น ข้าวยำสมุนไพรปักษ์ใต้ ไก่กอและ เป็นต้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงมีแนวคิดต้องการที่จะนำเสนอศักยภาพอาหารสู่สายตาของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเกาะสมุย (Samui Festival 2018) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2561 ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

แบ่งปัน