ขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่าน ขอเชิญชวนพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายร่วมบริจาคเงินสมทบทุนที่กำลังทำหออาซานซึ่งยังไม่แล้วเสร็จให้แก่มัสยิดนูรุ้ลมูบีน บ้านแหลมทองหลาง เลขที่ 2 หมู่ 5 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 และจะมีการจัดงานประจำปีมัสยิดนูรุ้ลมูบีน ณ บริเวณริมทะเล ในวันเสาร์ที่ 28 – 29 มิ.ย. 2563 โดยมีการจัดงาน 2 วัน 2 คืนด้วยกัน

ท่านใดมีความสนใจจะมีส่วนในการก่อสร้างครั้งนี้ สามารถโอนเงินมาได้ที่บัญชี

มัสยิดนูรุ้ลมูบีน ธนาคารกรุงศรี สาขาตราด
048-1-53539-4

หากท่านต้องการสอบถามสามารถติดต่อได้ที่
081-589-5043 อ.ไซนา พุ่มพวง
081-983-8344 เหรัญญิก พงษ์ศักดิ์ ทิค่า

หวังเป็นอย่างยิ่งที่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาคงให้ความร่วมใจและร่วมช่วยด้วยกัน ท้ายสุดขอดุอาฮฺจากอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ให้ทุกท่านมีอายุยืนตลอดปี 2563 อย่าได้เจ็บ อย่าได้จน มีริสกีที่บาร่อกัต

อัสลามูอาลัยกุมวาเราะห์มาตุ้ลลอฮฺอิวาบารอกาตุฮฺ

 

170888

.

1

.

2

แบ่งปัน