ท่านบักรีย์อัชชาฟิอีย์ใด้แจงใว้ในตำราหนึ่งนามว่า..อิอานะตุฏฏอลิ่บีน ว่า ส่วนหนึ่งจากการสมควรในวันศุกร์คือการตะอฺมีน(กล่าวคำว่าอามีน) ต่อการขอดุอาอฺของผู้ทำหน้าที่อ่านคุฏฏบะฮ์ โดยมิต้องกล่าวเสียงดังแก่การขอดุอาอฺของคอเต็บ

คำว่า อามีน ตามศาสตร์นะฮูศ่อร๊อฟคือ อิเซ็มฟิอิ้ลอะมัร ซึ่งมีความหมายว่าอิสตะญิบ..(ขอพระองค์อัลลอฮฺโปรดรับด้วยเถิด)..

งั้น..ส่วนหนึ่งจากระเบียบมารยาทในดุอาอฺที่จะถูกตอบรับนั้นคือการกล่าวอามีน แล้วมีคนขอดุอาอฺให้พวกเราได้พบกับสิ่งดีๆ ก็อามีนเถอะครับ ขยับปากเพียงเล็กน้อย เพียงเสียงแผ่วๆ คุ้มเกินคุ้มนะครับ

 

ขอขอบคุณอาจารย์อาลี กองเป็ง

แบ่งปัน