ขณะที่เราถือศีลอดมีคนมาว่ากล่าวจาบจ้วง เราควรทำอย่างไร?

จงเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์ตามอัลกุรอาน ที่พระองค์ทรงตรัสในซูเราะห์อัลฟุรกอน โองการที่ 63 ความว่า “และบ่าวของพระผู้ทรงเมตตาคือ บรรดาที่ดำเนินบนแผ่นดินอย่างมีจริยธรรม และเมื่อมีพวกโง่เขลามาโต้เถียงพวกเขา พวกเขาตอบว่า จงมีสันติเถิด” หมายความว่า : อย่าได้ตอบโต้คนโง่ด้วยพฤติกรรมที่โง่ๆ

ดังนั้น เมื่อท่านถือศีลอดและมีคนมาดุด่า ว่ากล่าว ให้ท่านจงบอกในใจ หรือให้ได้ยินว่า “ฉันถือศีลอด” ตามที่ท่านนบี(ซ.ล.) ได้สอนไว้ความว่า “การถือศีลอดนั้น เป็นเกราะป้องกัน ฉะนั้นต้องไม่กล่าวถ้อยคำหยาบคาย ต้องไม่ส่งเสียงโวยวายคล้ายคนโง่ หากมีคนหนึ่งมาทำร้ายเขา หรือมาดุด่ากล่าวเขา ก็ให้เขากล่าวว่า : ฉันถือศีลอด ฉันถือศีลอด” บันทึกหะดีษโดยบุคอรีและมุสลิม

แบ่งปัน