มีรายงานจากท่านอุมัรบินค๊อฏฏ๊อบ..บันทึกโดยท่านติรมิซีย์..โดยท่านอุมัรบินค๊อฏฏ๊อบกล่าวว่า..

ท่านร่อซู้ล(ซ.ล.) เมื่อท่านยกสองมือของท่านในการขอดุอาอฺ ท่านจะไม่ปล่อยมือทั้งสองของท่านลงจนกว่าท่านจะลูบใบหน้าด้วยสองมือของท่าน…

ท่านฮาฟิษอิบนุหะญัรกล่าวในบุลูฆุ้ลมะรอมว่า หะดิษนี้มีชะวาหิด(หลายบทสนับสนุน) เช่นหะดิษของท่านอิบนุอับบาสจากอะบูดาวูดแหละจากอื่นๆ อีก เมื่อผนวกรวมกันแล้ว หะดิษกลายสู่สภาพเป็หะดิษหะซัน..

ดังนั้นการยกมือขอดุอาอฺเป็นการแสดงออกถึงการนอบน้อมต่ออัลลอฮฺ จักนำมาซึ่งดุอาอฺที่มักบู้ล(ถูกตอบรับ)..

การลูบหน้าก็เป็นไปตามตัวบทนี้

ตกลงว่า..ใครไม่ยกมือก็เป็นสิทธิ์ของเขา มือใครมือมัน การลูบหน้าก็หน้าใครหน้ามัน แต่ปากนะสิ ปากใครปากมันก็จริงอยู่ หากพูดไม่ระวัง ตามใจปาก มันทำลายตัวเอง สิ่งของเสียพอซ่อมได้ไม่เดือดร้อนใคร ถ้าปากเสีย..ซ่อมยาก..

 

ขอขอบคุณ อาจารย์อาลี กองเป็ง

แบ่งปัน