วันที่ 10 เม.ย. 60 ตัวแทน กำนันและผู้ใหญ่บ้าน นำโดย นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือต่อกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมือง สปท. เพื่อคัดค้านกรณีที่เสนอให้ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และปรับลดวาระดำรงตำแหน่งจากเดิมที่กำหนดให้พ้นจากตำแหน่งเมื่ออายุครบ 60 ปี เป็นมีวาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี

โดย นายยงยศ ระบุว่า ระบบเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทุก 5 ปี จะทำให้เกิดความขัดแย้งในท้องถิ่น และจะทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง พร้อมยืนยันกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ได้เป็นหัวคะแนนพรรคการเมือง ตามที่ถูกกล่าวหา

.

แบ่งปัน