7e3e38d6a2699f3c2c02d43f0ce51913aed7cd07

เดอะแพนเนซูล่า รายงานว่า (16ม.ค.60) กระทรวงเอากาฟและกิจการอิสลามได้เปิดตัวมัสยิดใหม่ที่สามารถรองรับผู้ที่มาละหมาดได้ 977 คน บนพื้นที่ในนิว อัล เรยยาน

มัสยิดใหม่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการของกระทรวงฯที่จะสร้างมัสยิดใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ศรัทธา

จุดมุ่งหมายเพื่ออำนวยสะดวกแก่ประชาชนที่เพิ่มขึ้นของประเทศ

มัสยิดใหม่(No 300) ประกอบด้วยพื้นที่หลักในการละหมาดที่มีความจุได้ 413 คน สำหรับพื้นที่ผู้หญิงจุได้ 54 คน ชั้นลอยสามารถรองรับได้อีก 510 คน มัสยิดใหม่ที่มีสิ่งอำนวยสะดวกที่จำเป็นอื่นๆอีกด้วย

The new mosque has a capacity of 977 worshippers.

แบ่งปัน