การเตาบะฮ์เป็นหน้าที่ของผู้กระทำผิดทุกคน และอัลเลาะห์ก็จะทรงรับเตาบะฮ์ของบ่าวทุกคน จนกว่าวิญญานของบ่าวคนนั้นจะถึงกระเดือก(ขั้นโคม่า) ส่วนทำผิดซ้ำๆซากๆและหลังทำผิดทุกครั้งก็เตาบะฮ์ กรณีนี้ก็ต้องมอบแด่อัลเลาะห์ว่าจะรับหรือไม่ เพราะการเตาบะห์กรณีทำบาปกับอัลเลาะห์ต้องมีหลัก 3 ประการคือ เสียใจในความผิดที่ก่อ ถอนตัวจากความผิดทันที และตั้งใจจะไม่ทำผิดอีก หากบาปที่เกี่ยวกับมนุษย์(ฮักกุลอาดัม)เช่น ขโมยของคนอื่น หรือนินทาให้ร้ายคนอื่น กรณีนี้ต้องเพิ่มอีกหนึ่งข้อคือ ต้องนำของที่ขโมยมาไปคืนเจ้าของ หรือ ไปขอให้เขาอภัยให้

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
แบ่งปัน