การบินไทย จัดเที่ยวบินพิเศษรวม 31 เที่ยวบิน นำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2560

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดเที่ยวบินพิเศษรวม 31 เที่ยวบิน นำผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2560 โดยเป็นเที่ยวบินออกจากท่าอากาศยาน 4 แห่ง มีผู้เดินทางกว่า 9,000 คน

วันนี้ (24 ก.ค. 60) นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้กระทรวงคมนาคม โดยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการจัดเที่ยวบินประเภทเหมาลำขนส่งผู้แสงบุญเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2548 และในปี 2560 การบินไทยได้ดำเนินการจัดเที่ยวบินเพื่อขนส่งผู้โดยสาร รวม 31 เที่ยวบินไปและกลับ เพื่อรองรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ชาวไทยมุสลิม ประมาณ 9,000 คน โดยเป็นเที่ยวบินจากท่าอากาศสุวรรณภูมิ 9 เที่ยวบิน ท่าอากาศยานนราธิวาส 4 เที่ยวบิน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 16 เที่ยวบิน และท่าอากาศยานกระบี่ 2 เที่ยวบิน ด้วยเครื่องบินแอร์บัส A330-300 ความจุ 289 ที่นั่ง

ทั้งนี้ผู้แสงบุญที่มีความประสงค์จะเดินทางขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและข้อปฏิบัติในการเดินทางได้ที่ สมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์ภาคใต้ หรือที่สำนักงานขายการบินไทยหาดใหญ่ โทร.0-7423-0445 ต่อ 156-7 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

แบ่งปัน