การบินไทย จัดเที่ยวบินพิเศษแบบเช่าเหมาลำ ส่งผู้แสวงบุญเที่ยวบินที่ 3 เดินทางจากท่าอากาศยานนราธิวาส บินตรงสู่ท่าอากาศยานเจดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ขณะที่ ญาตินับหมื่นส่งกำลังใจอย่างล้นหลาม

วันนี้ (25 ก.ค. 61) นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้แสวงบุญที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1439 เที่ยวบินที่ 3 ณ อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีนายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ผู้แสวงบุญ และญาติร่วมเป็นเกียรติเป็นจำนวนมาก

นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การประกอบพิธีฮัจญ์ เป็นบทบัญญัติของศาสนาอิสลามข้อที่ 5 ที่กำหนดไว้แก่มุสลิมที่มีความสามารถในชั่วชีวิตนี้ ควรจะได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง ดังนั้น มุสลิมทั่วโลกรวมทั้งมุสลิมชาวไทย จึงต้องพยายามหาโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจอันสำคัญนี้ให้สมบูรณ์ให้ได้ พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า พิธีฮัจญ์ก็คือผู้แทนประเทศไทยที่เป็นทูตสันติภาพ ในการสร้างสันถวไมตรีกับประชาคมโลกนั่นเอง เพราะฉะนั้นพี่น้องทุกท่านจงภูมิใจเช่นเดียวกับคนไทยทั่วประเทศ ที่ภาคภูมิใจกับพี่น้องที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ด้วย

นางเซะเราะห์ สะดะแย ผู้แสวงบุญจากอำเภอรามัน จังหวัดยะลา กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในครั้งนี้ “ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ไปเยือนดินแดนแห่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิม รู้สึกตื้นตันใจเป็นอย่างมาก เป็นความภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย อยากขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้มีวันนี้ และถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปอีกสักครั้ง ”

ทั้งนี้ ผู้แสวงบุญที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในเที่ยวบินที่ 3 นี้ มีจำนวน 286 คน เดินทางด้วยสายการบินไทยเที่ยวบินพิเศษแบบเช่าเหมาลำ เที่ยวบินที่ TG 8804 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนราธิวาส เวลา 10.30 น. จะถึงท่าอากาศยานเจดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในเวลา 16.50 น. โดยภาพรวมบรรยากาศการส่งผู้แสวงบุญที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขณะบรรดาญาติจากหลายพื้นที่เดินทางมาส่งผู้แสวงบุญตั้งแต่ช่วงเช้า เต็มไปความอบอุ่น พร้อมร่วมส่งกำลังใจให้ผู้แสวงบุญปฏิบัติศาสนกิจอย่างสมบูรณ์

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

2

.

3

.

5

.

6

.

7

แบ่งปัน