การที่มุสลิมบน(กับอัลลอฮฺ) เหนียตว่าถ้าภารกิจหนึ่งที่เราต้องการบรรลุสำเร็จแล้ว เราทำข้าวเหนียวเหลืองหรือทำอาหารแจกให้มุสลิมหรือคนต่างศาสนิก เป็นการกระทำที่ผิดหลักการศาสนาอิสลามหรือไม่อย่างไร ?

ตอบ     การบนบานตามหลักศาสนาคือ การสัญญาว่าจะกระทำความดี หมายถึงการผูกมัดตนเองว่าจะกระทำความดีที่แต่เดิมศาสนามิได้บังคับไว้ จะโดยมีข้อแม้หรือไม่มีข้อแม้ก็ตาม เมื่อได้บนบานอย่างถูกต้องแล้ว ก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามที่ได้บนบานไว้ อย่างกรณีในคำถามคือ บนบานแบบมีข้อแม้ว่า หากทำงานบางอย่างบรรลุผล จะทำอาหารแจกจ่ายให้ผู้คนรับประทาน ถือว่าเป็นการบนบานกระทำในสิ่งที่ชอบด้วยศาสนา จึงสามารถกระทำได้และไม่ผิดหลักการศาสนา (อินซาอัลเลาะห์)

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
แบ่งปัน