การที่ผู้หญิงมุสลิมโดนผู้ชายที่มาแต่งงานด้วยหลอกว่ายังไม่เคยแต่งงาน แต่มารู้ทีหลังว่าเขามีภรรยาและลูกแล้ว ตามหลักอิสลามผู้หญิงคนนี้สามารถขอหย่ากับเขาได้หรือไม่ ?

ตอบ      ศาสนาอนุญาตให้ผู้ชายมีภรรยาได้เกินกว่าหนึ่งคนแต่ไม่เกินสี่คน ตามกฎเกณฑ์ที่ศาสนากำหนด  ประเด็นที่ผู้ชายโกหกว่าไม่เคยมีภรรยา และหญิงคนนี้ก็ตกลงแต่งงานด้วย ต่อมาข้อเท็จจริงปรากฏว่าเขามีภรรยาแล้ว  กรณีนี้ไม่อาจเป็นเหตุให้ขอหย่าได้ ตราบที่ผู้ชายคนดังกล่าวจ่ายค่าเลี้ยงดูในฐานะสามีที่ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูภรรยาและครอบครัวสำหรับผู้ชายคนดังกล่าวถือว่ามีโทษฐานโกหกเท่านั้น

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
แบ่งปัน