กาตาร์แก้ไขกฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย ขณะที่วิกฤติกาตาร์ยังคงไม่คลี่คลาย

กาตาร์ประกาศแก้ไขกฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นปัญหาที่ทำให้เกิดวิกฤติทางการทูต ประเทศรอบอ่าวเปอร์เซียร่วมกันตัดความสัมพันธ์ทางการทูตและปิดล้อมกาตาร์ เนื่องจากกล่าวหาว่ากาตาร์สนับสนุนกลุ่มหัวรุนแรง

กฎหมายฉบับใหม่จาก อีเมียร์ ชีคห์ ตะมีม บิน ฮะมัด อัษษานี เจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ ได้ตั้งบัญชีดำ หรือแบล็คลิสต์ขึ้นมา 2 รายชื่อ สำหรับบุคคล และองค์กรก่อการร้าย และตั้งเงื่อนไขของผู้ที่จะถูกนับรวมอยู่ในรายชื่อดังกล่าว รวมถึงมีการนิยามคำว่า ก่อการร้าย อาชญากรรมก่อการร้าย องค์กรก่อการร้าย รวมถึงการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้าย การออกกฎหมายฉบับใหม่นี้เกิดขึ้นหลังจากการลงนามข้อตกลงร่วมระหว่างกาตาร์กับสหรัฐในการร่วมกันต่อต้านการสนับสนุนเงินทุนแก่การก่อการร้าย ในขณะที่กลุ่มประเทศที่ร่วมกันคว่ำบาตรกาตาร์ยังคงไม่ยอมรับข้อตกลงนี้ในการยกเลิกการคว่ำบาตรกาตาร์

แบ่งปัน