พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 มอบหมายให้พลตรี สมพล ปานกุล รองแม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมกับนายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา เนรมิตรสวนต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ รอบรั้วอาณาเขตสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา เพื่อให้เกิดความสวยงามร่มเย็น โดยมีนายสะมะแอ ฮารี ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดยะลา พร้อมคณะกรรมการ และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ พร้อมเฝ้ารอชมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเวลาอันสั้น

การดำเนินงานเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพภาคที่ 4 กับสวนนงนุชพัทยา ที่มุ่งหวังพัฒนาความเจริญมาสู่ทุกศาสนา และสร้างความปรองดองให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ภาคใต้ โดยสวนนงนุชพัทยาได้ระดมสรรพกำลังทั้งกำลังคน เครื่องจักร พฤกษานานาพรรณ และต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเชื่อมโยงกับทุกศาสนา ผสมผสานเนรมิตให้เป็นสวนต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ อันจะนำมาซึ่งความสง่างามเป็นที่น่าเลื่อมใสแด่ผู้เคารพศรัทธา

ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดสวนมาตั่งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 สำเร็จอย่างสมบูรณ์ส่งมอบแล้ว 3 แห่ง คือ พุทธอุทยาน พระธาตุภูเขาทอง จังหวัดนราธิวาส สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส และวัดเมืองยะลา (พระอารามหลวง) โดยสถานที่แห่งนี้เป็นสวนที่ 4 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย

นายกัมพล ตันสัจจา กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณแม่ทัพภาคที่ 4 ที่ได้ให้สวนนงนุชพัทยามีส่วนร่วมในการจัดสวนสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ การจัดสวนแห่งนี้เป็นเคหะสถานที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม จึงเลือกนำพันธุ์ไม้ “อินทผาลัม” ขนาดใหญ่จำนวน 50 ต้น ตามความเชื่อของชาวมุสลิมที่ว่า เป็นผลไม้ที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้ ดังปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอาน และชาวมุสลิมยังนิยมรับประทานในช่วงเดือนถือศีลอด หรือเดือนรอมฎอน ซึ่งเชื่อว่าแทนการดื่มน้ำช่วยลดอาการอ่อนเพลีย และป้องกันไสยศาสตร์ นอกจากนี้ได้นำไม้จำพวกหมากเขียว หางกระรอก ไทรยอดทอง ไทรด่างใบขนุน กลูเซียใบกลาง ไทรแท่ง และไม้พุ่ม ปลูกผสมผสานให้เกิดความสวยงาม

นายรุนดี บาเกาะ. รองประธานกรรมการอิสลามจังหวัดยะลา ได้กล่าวด้วยความซาบซึ้งใจ และขอบคุณแทนชาวอิสลามจังหวัดยะลา ที่ทางกองทัพภาคที่ 4 และสวนนงนุชพัทยา เข้ามาดำเนินการปลูกสร้างสวนต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ให้เกิดความสวยงามร่มรื่น รอบรั้วอาณาเขตเคหะสถานสำนักงานอิสลามฯ และเชื่อมั่นว่า สถานที่แห่งนี้ในอนาคตจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ที่เติมความสุขให้กับประชาชนอย่างแน่นอน

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

.

5

.

6

แบ่งปัน