กองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. เตรียมความพร้อมผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ใน จ.ยะลา จัดอบรมให้ความรู้

วันนี้ (22 เม.ย. 61) ที่ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2561 ของจังหวัดยะลา

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้เกี่ยวกับฮัจญ์ที่ถูกต้อง มีความรู้เกี่ยวกับการเดินทาง วิธีการใช้ชีวิตประจำวันในประเทศซาอุดิอาระเบีย ตลอดจนนำคุณค่าฮัจญ์มาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อสนองนโยบายการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล โดยมี นายนะรี คงบันนึก ผู้อำนวยการกองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และผู้เข้าอบรมในพื้นที่จังหวัดยะลาเข้าร่วม สำหรับการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2561 โดยใช้หลักสูตรที่ ศอ.บต. ร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรี และกรมการศาสนาได้พัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ปี 2557 และมีคณะวิทยากรผู้ให้ความรู้ตามหลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ และผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ศอ.บต. ได้แจกเอกสารและแผ่นพับต่างๆ ที่เป็นความรู้เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีฮัจญ์ พร้อมมอบกระเป๋าเอนกประสงค์ให้แก่ผู้เข้าอบรมไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์อีกด้วย

 

ที่มา : ThaiNews

 

3

.

1

.

2

.

5

.

4

แบ่งปัน