กองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ คุณค่าฮัจญ์สู่ชุมชน ประจำปี 2560

วันที่ 26 ก.ย. 60 นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. มอบหมายให้นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์คุณค่าฮัจญ์สู่ชุมชน ประจำปี 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยมีนายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายนะรี คงบันนึก ผู้อำนวยการกองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. พร้อมด้วยนายอำเภอยะหา เข้าร่วมพบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นอกจากนี้ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมคณะ ยังได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส มอบวัสดุทาสีแก่ผู้แทนชุมชนในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อทาสีมัสยิดบางส่วนที่มีสภาพเก่า ณ มัสยิดดารุลนนาอีม บ้านอุเบง หมู่ที่ 4 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในจัดกิจกรรม และให้สังคมมีความสงบสุขอย่างยั่งยืนอีกด้วย

แบ่งปัน