กองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. เตรียมความพร้อมแก่ผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดอบรมให้ความรู้

วันนี้ (10 เมษายน 2561) ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2561 ของจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2561 โดยมีนายนะรี คงบันนึก ผู้อำนวยการกองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม นอกจากนี้ ศอ.บต. ยังได้แจกเอกสารและแผ่นพับต่าง ๆ ที่เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีฮัจญ์ พร้อมมอบกระเป๋าอเนกประสงค์ให้แก่ผู้เข้าอบรมไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ อีกด้วย

การอบรมผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2561 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการไปประกอบพิธีฮัจญ์ และวิธีการใช้ชีวิตประจำวันในประเทศซาอุดีอาระเบีย ตลอดจนนำคุณค่าฮัจญ์มาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม สำหรับการอบรมครั้งนี้ หลักสูตรที่ใช้เป็นหลักสูตรที่ ศอ.บต. ร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรี และกรมการศาสนาได้พัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

.

5

.

6

แบ่งปัน