กษัตริย์ซัลมานแห่งซาอุดิอาระเบียได้ส่งจดหมายขอขอบคุณไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายใน  และเจ้าชายอับดุลอาซิซประธานสภากิจการฮัจย์ หลังจากเทศกาลฮัจย์ในปีนี้ประสบความสำเร็จ

ในหนังสือขอบคุณ กษัตริย์ซัลมานได้กล่าวว่า เขาได้รับจดหมายจากเจ้าชายอับดุลอาซิซ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสำเร็จของกิจการฮัจย์ในปีนี้ โดยมีจำนวนผู้แสวงบุญเพิ่มขึ้น 26 เปอร์เซ็นต์ และไม่มีโรคระบาดใดๆ ตลอดช่วงเวลาของการประกอบพิธีฮัจย์

กษัตริย์ซัลมานกล่าวขอบคุณต่ออัลลฮฺ ที่ได้รับเกียรติให้รับใช้มัสยิดอันศักสิทธิ์ทั้งสองแห่งสำหรับต้อนรับผู้มาเยือน และเขาขอบคุณอัลลอฮฺสำหรับความสำเร็จนี้ ทั้งกาารตอบสนองที่ดีจากเหล่าผู้แสวงบุญทั่วโลก และจากเจ้าหน้าที่ที่มาจากประเทศต่างๆ โดยทุกหน่วยงานนั้นให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  ตลอดจนความปลอดภัยด้านสุขภาพ

แบ่งปัน