สมาชิกกลุ่มไลน์ มุสลิมเมืองคอน ช่วยเหลือสังคม ระดมทุนต่อเติมบ้าน ส่งมอบให้บังไลท์ สุภาพบุรุษเสื้อน้ำเงิน ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สนองนโยบาย คนไทยไม่ทิ้งกันของรัฐบาล

สมาชิกกลุ่มไลน์ มุสลิมเมืองคอน เราไม่ทิ้งกัน กว่า 80 คน นำโดย ร.ต.สมบูรณ์ ยีโหว๊ะ ผู้ก่อตั้งกลุ่มไลน์กลุ่มนี้ จัดกิจกรรม แบ่งปัน รินน้ำใจ จากมือบน สู่มือล่าง ร่วมมอบบ้านที่มีการต่อเติมบางส่วนในวงเงินกว่า 60,000 บาท ที่มีการระดมทุนในกลุ่มสมาชิก ส่งมอบให้นายสมชาย กลอนสม รู้จักกันในชื่อ บังไลท์ สุภาพบุรุษเสื้อน้ำเงิน ที่ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานส่งมอบ กล่าวว่า เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ของกลุ่มไลน์ มุสลิมเมืองคอน ที่มีถิ่นกำเนิดในจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่ไปทำงานนอกพื้นที่ นำระบบโซเชียล มาใช้ติดต่อสื่อสารข่าวสาร พูดคุย และร่วมกันทำกิจกรรมช่วยเหลือผู้อื่นที่มีความเดือดร้อน ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยไม่หวังผลตอบแทน ถือเป็นน้ำใจอันยิ่งใหญ่ สนองนโยบาย คนไทยไม่ทิ้งกันของรัฐบาล

นายนายสมชาย กลอนสม หรือ บังไลท์ กล่าวด้วยความดีใจว่า ขอบคุณที่สมาชิกทุกคนให้การช่วยเหลือ มอบสิ่งดี ๆ ให้กับตนเอง ขอให้สิ่งดี ๆ เกิดขึ้นกับทุกคน ที่ยังมีความยากลำบาก ช่วยกันผลักดันสังคมต่อไป ทั้งนี้ เมื่อเกิดวิกฤตทุกครั้ง คนไทยจะไม่ทิ้งกัน จะช่วยเหลือสังคม

ร.ต.สมบูรณ์ ยีโหว๊ะ ผู้ก่อตั้งกลุ่มไลน์ มุสลิมเมืองคอน เราไม่ทิ้งกัน กล่าวว่า กลุ่มไลน์ มุสลิมเมืองคอน มีสมาชิก 500 คน ใช้ระบบไลน์เผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ที่ไม่ขัดกับหลักศาสนาอิสลาม เน้นสร้างความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจอันดี พร้อมกับทำกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือแบ่งปัน เช่น เมื่อเกิดอุทกภัย ช่วยเหลือเด็กพิการ ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจน เป็นต้น
ส่วนการช่วยเหลือช่วงบังไลท์ ในครั้งนี้ สมาชิกลุ่มไลท์มุสลิมเมืองคอน เห็นว่า บังไลท์ เป็นมุสลิมที่ปฏิบัติตน อยู่ในหลักศาสนาอิสลาม ด้วยศรัทธาที่มั่นคง มีจิตสาธารณะ มีน้ำใจ ช่วยเหลือทุกคน เสมอมา ตามโอกาส แรงกาย แรงใจที่พึงมี และเป็นลูกที่กตัญญูต่อพ่อแม่ และมีกิจกรรมแสดงยินดีกับสมาชิก ที่เกษียณอายุราชการ รวม 4 ราย

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

.

5

.

6

แบ่งปัน