วันที่ 15 ต.ค. 62 ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอยะหา จังหวัดยะลา นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดกิจกรรมสตรียะหา สานรัก สานสามัคคี ชุมชนพหุวัฒนธรรม โดยกลุ่มสตรีอำเภอยะหามีการจัดขึ้น ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม สานเสวนาเกี่ยวข้องกับงานพัฒนาบทบาทสตรี การมอบเกียรติบัตรแก่สตรีดีเด่นของแต่ละตำบล การแสดงผลิตภัณฑ์เด่นของสตรีแต่ละตำบล การแสดงของสตรีภาคเหนือวัฒนธรรม การประกวดสตรีสุขภาพดี และกิจกรรมส้มตำลีลาเพื่อสร้างความรักความสามัคคีและการจับรางวัลต่างๆ

นางนิเดาะ อิแตแล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอยะหา จังหวัดยะลา กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้น เพื่อต้องการให้สตรีอำเภอยะหาทุกกลุ่มอาชีพ ทุกศาสนา มีความรักความสามัคคี มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ และยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสตรีในพื้นที่อำเภอยะหา อันจะนำไปสู่การสร้างสันติสุข ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองครอบครัวและชุมชน ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

.

5

แบ่งปัน