1484885259283

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 เฟซบุ๊ก เรารักราชวงศ์จักรี “We love Chakri Dynasty” มีการโพสต์คลิป โดยระบุว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงยกพระหัตถ์ไหว้ขอโทษประชาชนที่เสด็จมาทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ช้ากว่ากำหนด เนื่องจากทรงพระประชวร”

 

 

ข้อมูลและภาพจาก เฟซบุ๊ก เรารักราชวงศ์จักรี “We love Chakri Dynasty”

 

แบ่งปัน