“กรุงเทพโพล” เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ม.44 กับการเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,279 คน ระหว่างวันที่ 1-3 มี.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 72.3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ม.44 ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 24.0 มีความรู้ความเข้าใจค่อนข้างมากถึงมากที่สุด และร้อยละ 3.7 ไม่แน่ใจ

เมื่อถามถึง ม.44 ประชาชนมากถึงร้อยละ 47.5 นึกถึงในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อย, รองลงมาร้อยละ 32.9 การบังคับใช้กฎหมายและ ร้อยละ 23.2 ความเด็ดขาด โดยที่ ร้อยละ 50.9 มองว่า เรื่องที่ใช้ ม.44 แล้วได้ผลที่สุดคือการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น รองลงมาร้อยละ 45.7 การห้ามชุมนุมประท้วง,ร้อยละ42.2 การปราบปรามยาเสพติด,ร้อยละ 40.0 การปราบปรามมาเฟีย ผู้มีอิทธิพล และ ร้อยละ 29.5 การบุกจับพระธัมมชโย

สําหรับเรื่องที่ใช้ ม.44 ประชาชนร้อยละ 62.6 เชื่อมั่นว่าจะสามารถทำให้ประเทศไทยเดินหน้าปฏิรูปได้สำเร็จมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 29.8 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ส่วนร้อยละ 7.6 ไม่แน่ใจ, ขณะเดียวกัน ร้อยละ 78.4 ยังเห็นว่า หลังการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ควรมีการใช้ ม.44 ควบคุมสถานการณ์ประเทศต่อไปอีก โดยที่ ร้อยละ 60.7 สนับสนุนให้มีต่อ แต่ให้ใช้เฉพาะเรื่อง แต่ร้อยละ 19.3 เห็นว่าไม่ควรมีเพราะประเทศจะได้เดินหน้าสู่ประชาธิปไตย

 

แบ่งปัน