2017_01_24_19993_1485239611-_large

เดอะจาการ์ตาโพสต์ รายงานว่า (24ม.ค.60) จาการ์ตาจะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ในปีนี้ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของอารยธรรมอิสลามในกรุงจาการ์ตา พิพิธภัณฑ์จะได้รับการก่อตั้งขึ้นในความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ อิสลาม อาร์ต มูเซียม ออฟ ฟรั่ง (Louvre Islamic Art Museum of France.)

โชดรี หัวหน้าศูนย์การศึกษาอิสลามและการพัฒนาที่ศูนย์อิสลามจาการ์ตา(JIC) กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์จะจัดแสดงคอลเลกชันของสิ่งพิมพ์ และเงินสมทบจากอุลามะห์ต่างๆ

“พิพิธภัณฑ์จะสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของอารยธรรมอิสลามในกรุงจาการ์ตา และหวังว่าจะนำเสนอภาพความก้าวหน้าศาสนาอิสลามในอินโดนีเซีย” โชดรี กล่าวว่า กับสำนักข่าวอันตารา

เขายังกล่าวอีกว่า JIC ได้ตัดสินใจที่จะให้ความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลามพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ เพราะมีประสบการณ์มากในการจัดการพิพิธภัณฑ์

การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ ส่วนอื่นๆของ JIC ในคีรมัต ตุงกัก ย่านแสงสีแดงในภาคเหนือของกรุงจาการ์ตาจะแล้วเสร็จในปีนี้ เขากล่าว

Jakarta will set up a museum this year that reflects the development of Islamic civilization in Jakarta.

แบ่งปัน