วันนี้ (15 ส.ค. 61) ที่ห้องประชุมอิบนีซีนา โรงแรมฮิลตัน นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย กระทรวงฮัจญ์ และอุมเราะห์ ของทางการประเทศซาอุดีอารเบีย จัดสัมมนาทางวิชาการ สารสัมพันธ์ฮัจญ์ เรื่อง “ความยิ่งใหญ่ของฮัจญ์” วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลก ระหว่างทางการซาอุดีอาระเบีย และผู้แสวงบุญทั่วโลก ให้ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของการประกอบพิธีฮัจญ์ และถือเป็นหน้าที่ของรัฐบาล และประชาชนของประเทศซาอุดีอาระเบีย ที่ต้องดูแล อำนวยความสะดวก และความช่วยเหลือให้กับผู้แสวงบุญทุกคน ให้ได้รับความสะดวกสุขสบายในการประกอบพิธี และได้รับฮัจญ์ที่สมบูรณ์

โดยเฉพาะนครเมกกะ มีกะอ์บะฮ์ ถือเป็นศูนย์รวมที่มุสลิมทั่วโลกต้องผันหน้าไปสู่การประกอบพิธีละหมาดในทิศทางเดียวกัน โดยมี ดร.มูฮัมมัดซอและห์ บิน ตอฮิร์บันตัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการฮัจญ์ และอุมเราะห์ เป็นประธาน มีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ทางวิชาการ ผู้นำศาสนา ของทางการซาอุดีอาระเบีย ผู้แทนจากสำนักกิจการฮัจญ์ต่าง ๆ ทั่วโลก และสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย นำโดยนายวุฒิวัย หวังบู่ ผู้แทนสำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.นุรดีนอับดุลเลาะห์ ดากอฮา ดร.อับดุลเลาะห์ หนุ่มสุข นายอับดุลเลาะห์ ดาโอ๊ะ นายดนัย บาเหมสะอิ และนายอาฮามัดรอดี บินเจ๊ะฮะ ได้รับเกียรติเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

นายดนัย บาเหมสะอิ ศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทย กรมประชาสัมพันธ์
รายงานจาก นครเมกกะ ประเทศซอุดีอาระเบีย

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

3

.

7

.

5

.

4

.

2

แบ่งปัน