กระทรวงสาธารณสุขของซาอุดิอาระเบียได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดเพื่อดูแลผู้แสวงบุญในช่วงเทศกาลฮัจย์ กระทรวงได้เตรียมโรงพยาบาล 25 แห่ง ไว้ให้บริการ 4 แห่งในอาราฟัต 4 แห่งในมีน่า 7 แห่งในมักกะห์ 9 แห่งในมาดีนะห์ และอีกหนึ่งแห่งใน King Abdullah Medical City โรงพยาบาลมีเตียงรวมกันเกือบ 5,000 เตียง รวมถึง 500 คนในห้องผู้ป่วยหนัก (ICUs) และ 500 รายในกรณีฉุกเฉิน สิ่งอำนวยความสะดวกจะได้รับการสนับสนุนโดย 155 ศูนย์การแพทย์แบบถาวรหรือตามฤดูกาล กระทรวงได้จัดเตรียมสถานพยาบาลใน มักกะห์, มาดีนะห์ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อจัดการกับความเครียดจากความร้อนและการถูกแดดด้วยการระบายอากาศที่เหมาะสมและพัดลมพ่นน้ำและเพิ่มจำนวนเตียง เช่นเดียวกับในช่วงเทศกาลฮัจย์ก่อนหน้านี้กระทรวงใช้โปรแกรม “ช่วยชีวิต” ซึ่งให้บริการด้านสุขภาพฟรีไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดการสวนหัวใจการทำช่องท้องและการฟอกเลือดการตรวจระบบทางเดินอาหารและการคลอด กระทรวงได้เตรียมพร้อมขบวนรถพยาบาลขนาดเล็กจำนวน 100 ราย ที่ดำเนินงานเป็นหน่วยดูแลผู้ป่วยหนัก เพื่อจัดการกับภาวะฉุกเฉินรวมถึงโรงพยาบาลขนาดใหญ่จำนวน 80 โรง ที่มีอุปกรณ์ครบครัน กระทรวงได้มอบหมายให้ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์เกือบ 29,000 ราย ในฤดูฮัจย์นี้และจะติดตามการพัฒนาด้านสุขภาพทั่วโลกล่าสุดโดยร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก (WHO) กระทรวงได้ออกข้อกำหนดด้านสุขภาพสำหรับผู้แสวงบุญผ่านสถานเอกอัครราชทูตและสถานทูตซาอุดิอาระเบียในต่างประเทศและได้เพิ่มการควบคุมด้านสุขภาพที่จุดเข้าสู่ราชอาณาจักร

ก่อนเทศกาลฮัจย์กระทรวงได้ดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดใหญ่สำหรับชาวมักกะห์, มาดีนะห์ และสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฮัจย์

แบ่งปัน