กระทรวงการศึกษาของตุรกีเปิดตัวกฎระเบียบใหม่ ซึ่งกำหนดให้ทุกโรงเรียนในประเทศต้องมีห้องละหมาดสำหรับชาวมุสลิมที่แยกผู้ชายและผู้หญิง สำหรับกฎระเบียบใหม่ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์อย่างเป็นทางการของรัฐบาลและเรียกร้องให้โรงเรียนของรัฐและเอกชนที่อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐมีที่อาบน้ำละหมาดเพื่อทำการละหมาด ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ระเบียบใหม่ระบุว่าแต่ละโรงเรียนต้องมีจัดระเบียบห้องตามกฎหมาย เช่น สำนักงานของผู้จัดการห้องการบริหารจัดการห้องละหมาด/ห้องครัว / ห้องรับประทานอาหาร / โรงอาหาร / โรงอาหาร ห้องห้องอุปกรณ์ / ห้องเก็บถาวรจำนวนห้องสุขาและอ่างล้างหน้าเพียงพอตามชนิดของสถานประกอบการ

แบ่งปัน