วันนี้ (26 มี.ค. 63) นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะมามะ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตามที่ จุฬาราชมนตรี ได้มีประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ว่าด้วยเรื่องการงดละหมาดญะมาอะฮ์ การงดละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะฮ์) ที่มัสยิด การจัดกิจกรรมของกลุ่มญะมาอะห์ตับลีฆ และการจัดการศพ (มัสยิด) ฉบับที่ 3/2563 ในส่วนของการงดละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะฮ์) ที่มัสยิด เป็นการชั่วคราว เริ่มวันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะมีสถาวการณ์ในทางที่ดีขึ้น

อยากเรียนว่าเป็นมาตรการของจุฬาราชมนตรี ที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของโรคร้าย COVID-19 ขอทำความเข้าใจกับพี่น้องมุสลิมว่าวันนี้เราอยู่ในภาวะฉุกเฉินเกิดโรคร้ายระบาด เหตุการณ์เช่นนี้เคยเกิดขึ้นในสทัยท่านนบีก็เกิดขึ้นมาแล้ว และมีการควบคุมการระบาดของโรคโดยการไม่ให้ชุมนุมในหมู่คนจำนวนมาก

“…ถึงเวลาที่พี่น้องมุสลิมต้องทำตามผู้นำ ก็คือท่านจุฬาราชมนตรี ซึ่งท่านมีมาตรการที่ได้ประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานจุฬาราชมนตรี และได้เชิญสาธารณสุขมาหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ และการที่เราไม่ละหมดวันศุกร์ ก็ใช่ว่าเราจะเลิกการละหมาด ก็ละหมาดตามปกติ แทนที่จะทำละหมาญุมอะฮ์วันศุกร์ ก็เป็นละหมาดธรรมดา คือละหมาดซุฮรีกี่รอกอัต…”

นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะมามะ กล่าวด้วยว่า เหตุการณ์เช่นนี้ไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น มิตรประเทศเช่น มาเลเซียอินโดนีเซีย ประเทศแถบอาเซียน ประเทศอาหรับ ประเทศมุสลิมทั่วโลก ที่งดการละหมาดวันศุกร์ ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนมีความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และหมั่นขอดุอา หรือขอพร จากอัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า ด้วยบทขอพรต่าง ๆ อย่าสม่ำเสมอ

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน