ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า กรมการปกครอง ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สำนักจุฬาราชมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบพิธีฮัจย์ เทศกาลฮัจย์ ฮ.ศ. 1440 ขึ้นในเดือนเมษายนนี้

ขอเชิญชวนผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในปี 2562 นี้ เข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบพิธีฮัจย์ ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดใกล้บ้าน โดยจังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน ที่อำเภอหนองจิก // จังหวัดสงขลา วันที่ 9 – 10 เมษายน ที่อำเภอหาดใหญ่ // จังหวัดยะลา วันที่ 17 – 18 เมษายน ที่อำเภอเมือง // จังหวัดสตูล วันที่ 22 – 23 เมษายน ที่อำเภอเมือง // จังหวัดนราธิวาส วันที่ 24 – 25 เมษายน ที่อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน ศอ.บต. 1880

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน