กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย พร้อมประสานการทำงานทุกฝ่ายในนามทีมไทยแลนด์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้แสวงบุญชาวไทยทั้ง 8,833 คน ขณะที่ประเทศอินโดนีเซียมียอดผู้แสวงบุญเดินทางมาประกอบพิธีฮัจย์มากที่สุดในโลกกว่า 221,000 คน

นายฐานิศร์ ณ สงขลา กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย กล่าวกับทีมข่าวฮัจย์ไทย กรมประชาสัมพันธ์ ว่า ในช่วงเทศกาลฮัจย์ของทุกปีที่มีผู้แสวงบุญชาวไทยเดินทางมาร่วมประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะ ทางสถานกงสุลฯ ได้จัดบุคลากรคอยปฏิบัติหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้แสวงบุญในด้านต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งที่นครมาดีนะห์และนครเมกกะ เริ่มตั้งแต่เมื่อผู้แสวงบุญเดินทางมาถึงสนามบิน ไปจนกระทั่งเดินทางกลับประเทศไทย โดยประสานงานกับสำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิด เป็นการบูรณาการการทำงานกันในลักษณะ “ทีมไทยแลนด์” เพื่อให้ผู้แสวงบุญชาวไทยสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างราบรื่น ทั้งนี้ รวมถึงการประสานงานกับทางการซาอุดิอาระเบียในการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ ของการประกอบพิธีฮัจย์ โดยขอให้ทุกฝ่ายมั่นใจได้ว่าทีมไทยแลนด์นี้จะเป็นที่พึ่งให้กับผู้แสวงบุญทุกคน ทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ส่งบุคลากรมาให้บริการถึง 42 คน สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาและอาสาสมัครซึ่งเป็นคนไทยในท้องถิ่น คอยทำหน้าที่ล่ามและประสานงานกับทางการซาอุดิอาระเบียในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้แสวงบุญอีกด้วย

ด้านทางการซาอุดิอาระเบียเผยยอดผู้แสวงบุญจากประเทศอินโดนีเซียที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจย์ในปีนี้มากที่สุดในโลก ซึ่งมีจำนวนกว่า 221,000 คน โดยมีผู้แสวงบุญที่มีอายุมากที่สุด คือ นางบาอิก มาเรีย (Mrs.Baiq Mariah) อายุ 104 ปี ชาวเมืองลอมบ็อก ซึ่งได้เดินทางมาถึงประเทศซาอุดิอาระเบียเรียบร้อยแล้ว ในสภาพแข็งแรง พร้อมเข้าร่วมพิธีฮัจย์ที่จะมีขึ้นในปลายเดือนนี้ ทั้งนี้ นางมาเรียได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ของกระทรวงกิจการศาสนาของประเทศอินโดนีเซีย ก่อนออกเดินทางจากสนามบินเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา อินโดนีเซียนับประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก ปัจจุบันยังมีผู้แสวงบุญจำนวนอีกกว่า 1 ล้านคน ขึ้นบัญชีเพื่อรอการจัดลำดับเดินทางมาประกอบพิธีฮัจย์ ซึ่งคาดว่าน่าจะใช้เวลาในการรอคอยนานถึง 6 ปี

pnsoc600819001001001_19082017_090120

แบ่งปัน