กงสุลใหญ่เมืองโกตาบารู นำคณะเยาวชนโครงการแลกเปลี่ยนฯวัฒนธรรมไทย – มาเลเซีย ศึกษาดูงาน ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ที่ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.ไพฑูรย์ สงค์แก้ว กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู นำคณะเยาวชนมาเลเซียเชื้อสายไทย (ชาวสยาม) เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิ และศูนย์การสอนภาษาไทย พุทธศาสนา และวัฒนธรรมไทยในรัฐกลันตัน ได้มาศึกษาดูงานตามโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมไทย – มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ ด่านเดชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวต้อนรับพร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บุคลากร และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำหรับการเดินทางของคณะศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมไทย – มาเลเซียครั้งนี้ ได้มาศึกษาดูงาน รับฟังการบรรยาย และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงาม รวมทั้งรับชมการแสดงทางวัฒนธรรมไทยของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อีกด้วย

แบ่งปัน