pnoht600117001026702 pnoht600117001026701

ที่เต็นท์รับบริจาคหน้าสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา สาขาเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา มีส่วนราชการ โรงเรียน ห้างร้าน พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอเบตง และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ทยอยเดินทางนำสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม มาบริจาคให้กับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา สาขาเบตง และชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตง กันอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

pnoht600117001026704 pnoht600117001026705

นายอิสมาแอ หะยีมะนุส คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา สาขาเบตง กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา สาขาเบตง ร่วมกับชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตง เครือข่ายองค์กรมุสลิม และชาวอำเภอเบตง ได้ตั้งเต็นท์รับบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยจะรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2560 โดยประชาชนที่ต้องการบริจาค สามารถนำไปมอบได้ที่ หน้าสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา สาขาเบตง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ก่อนที่จะดำเนินการขนส่งไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 นี้

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 08-6026-0713 , 09-8877-2710 , 08-7967-3410

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน